Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η 5η Οκτωβρίου έχει οριστεί από την UNESCO, το 1994, ως η Παγκόσμια Μέρα του Εκπαιδευτικού. Μέσα στα πλαίσια των εκδηλώσεων που διοργανώνονται σε διεθνές επίπεδο τόσο από την UNESCO όσο και από τη Διεθνή των Εκπαιδευτικών, οι Ελληνοκυπριακές και Τουρκοκυπριακές Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, KTOS, KTOEOS και DAU SEN θα διοργανώσουν Έκθεση Ζωγραφικής με γενικό θέμα ΕΙΡΗΝΗ με έργα εκπαιδευτικών μελών τους.
Συγκεκριμένα στην Έκθεση ο/η κάθε εκπαιδευτικός θα συμμετάσχει με ένα έργο του (σχετική ενημέρωση στο επισυναπτόμενο)
Η όλη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015, στις 6:00 μ.μ. στο Chateau Status, στη Νεκρή Ζώνη. 
Η Έκθεση Ζωγραφικής θα ανοίξει με χαιρετισμούς από τους Προέδρους των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων και θα πλαισιωθεί με μουσικό πρόγραμμα. Στο τέλος θα παρασχεθεί δεξίωση προς όλους τους παρευρισκομένους.
Η συμμετοχή σας θα συμβάλει τα μέγιστα στην όλη προσπάθεια.
Εκ μέρους της Γραμματείας της ΠΟΕΔ
Δήλωση Συμμετοχής / Πληροφορίες  : 22817585