Ενότητα Γ1 – Προσανατολίζομαι

Ενότητα Γ2 – H περιοχή του σχολείου μας

Ενότητα Γ5 – O καιρός της Κύπρου