Κεφάλαιο 1: ΜΕΛΕΤΩ ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Κεφάλαιο 2 : ΜΕΛΕΤΩ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ

Κεφάλαιο 5: ΟΙ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Κεφάλαιο 7: ΜΕΛΕΤΩ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κεφάλαιο 9: Η βιομηχανία και εμπορική ανάπτυξη της Κύπρου

Ο Τουρισμός -Διαγώνισμα