Ενότητα 1: Ο φίλος μας το περιβάλλον

 

Ενότητα 2: Η ζωή στην πόλη

 

Ενότητα 3: 28η Οκτωβρίου

 

Ενότητα 4: Τα ζώα που ζουν κοντά μας

 

Ενότητα 5: 17η Νοεμβρίου

 

Ενότητα 6: Οι φίλοι μου, οι φίλες μου