ΑΥ-ΕΥ

Διάκριση Φ-Θ

Επαναλαμβάνω τις λέξεις

Φ-Θ

Κείμενα

Κ-Τ

Μαθαίνω το /δ/

Μαθαίνω το /ψ/

Μαθαίνω το /τς/

Στοματοπροσωπικές ασκήσεις

Ρ-Λ

Τ-Κ

Συμπλέγματα ήχων

Εικόνες

Κουράστηκα να μάθω το …..

Επαναλαμβάνω μόνο τις λέξεις που έχουν…

Προτάσεις με οικογένειες του /ρ/

Πέρασε κιόλας η χρονιά