1 Ομαδοποίηση – μοτίβα – αντιστοίχιση
Συνέχισε τα μοτίβα

2Αριθμοί 0-5
Αριθμογραμμή για το θρανίο
Αριθμοί (για πινακίδα)

5 Πρόσθεση και αφαίρεση
Πρόσθεση με αντικείμενα
Πρόσθεση 1, 2, 3, 4
Πρόσθεση με άθροισμα μικρότερο ή ίσο με 6
Πρόσθεση με άθροισμα μικρότερο ή ίσο με 9
Προσθαφαίρεση μέχρι το 10
Προσθαφαίρεση μέχρι το 10
Αφαίρεση με αντικείμενα
Προβλήματα με τιμοκατάλογο

6 Χρόνος
Μαθαίνω την ώρα

10 Πολλαπλασιασμοί και διαίρεση
Διπλάσιο – μισό – περισσότερο – λιγότερο
Πόσα πόδια έχουν φύλλο εργασίας1
Πόσα πόδια έχουν φύλλο εργασίας2
Πολλαπλασιασμός φύλλο εργασίας1
Πολλαπλασιασμός φύλλο εργασίας2
Πολλαπλασιασμός φύλλο εργασίας 3
Πολλαπλασιασμός – δραστηριότητες
Διπλάσιο – τριπλάσιο
Διαίρεση φύλλο εργασίας 1
Διαίρεση φύλλο εργασίας 2
Διαίρεση φύλλο εργασίας 3
Διαίρεση φύλλο εργασίας 4
Αξιολόγηση στις 4 πράξεις

11 Εισαγωγή στη στερεομετρία
Στερεά (για πινακίδα)

12 Πράξεις μέχρι το 20
Αριθμοί 10-20 (με πινακίδα)
Πρόσθεση με υπερπήδηση (φύλλο εργασίας)
Πρόσθεση με υπερπήδηση (φύλλο εργασίας2)
Πρόσθεση και αφαίρεση (φύλλο εργασίας)
Πρόσθεση

14 Αριθμοί μέχρι το 100
Πρόσθεση δεκάδων (φύλλο εργασίας)
Προβλήματα με δεκάδες (φύλλο εργασίας)
Διψήφιοι αριθμοί (φύλλο εργασίας1)
Διψήφιοι αριθμοί (φύλλο εργασίας2)
Διψήφιοι αριθμοί (φύλλο εργασίας3)
Διψήφιοι αριθμοί (φύλλο εργασίας 4)