• Ε΄- Στ΄ ΤΑΞΗ
 1. Ανακύκλωση
 2. Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα – απλή εγκατάσταση σπιτιού
 3. Δυνάμεις και αλλαγές στην κίνηση – Γερανογέφυρα
 4. Δυνάμεις και αλλαγές στην κίνηση-Ηλεκτρομηχανικά Σφυριά
 5. Δυνάμεις και αλλαγές στην κίνηση – Μηχανισμός κίνησης
 6. Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι και στο σχολείο – Ηλιακός συλλέκτης
 7. Η ενέργεια του ανέμου – Αιολικό πάρκο
 8. Ηλεκτρικά κυκλώματα – φωτεινός σηματοδότης
 9. Ηλεκτρικά κυκλώματα – Ηλεκτρικό κουδούνι
 10. Καδράκια υλικά
 11. Ο ήλιος πηγή ζωής- Ηλιακό πάρκο
 12. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την κίνηση του ανέμου – Αιολικός σταθμός
 13. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο – Ανεμογεννήτρια με φωτοβολταικό
 14. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο – Ενεργειακός σταθμός
 15. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο –Ηλιακό όχημα