Αλφάβητο (για πινακίδα) 1
Αλφάβητο (για πινακίδα) 2
Αλφαβητάρι (βιβλιαράκι για τα παιδιά)
Ετικέτες τετραδίου βιβλιοθήκης
Φύλλο εργασίας-επανάληψη στη γραμματική Α΄τάξης
Δραστηριότητα με ομόηχες καταλήξεις
Ουσιαστικά-Επίθετα-Ρήματα (για πινακίδα)
Το ρήμα είμαι (για πινακίδα)
Το βιβλίο του γράμματος
Βιβλία που προτείνει το Τετράδιο Εργασιών
Η Χιονάτη (εβδομάδα) και οι 7 νάνοι (ημέρες) (για πινακίδα)