Ενότητα 1: Ταξίδια, Τόποι, Μεταφορικά Μέσα

Ενότητα 2: Κατοικία

Ενότητα 3: 28η Οκτωβρίου

Ενότητα 4: Διατροφή

Ενότητα 5: 17η Νοέμβρη

Ενότητα 6: Η ζωή σε άλλους τόπους

Ενότητα 7: Η ζωή έξω από την πόλη

Ενότητα 9: Συσκευές

Ενότητα 14: Πάσχα

Ενότητα 17: Πόλεμος και Ειρήνη