Σύνδεσμοι

Μαθαίνω να διαβάζω ωραία

Εικόνα για έκθεση για καρναβάλι

 

Ενότητα 1

Στο δρόμο για το σχολείο

Φυλλο εργασίας 1: Οικογενεια λέξης:  « Ο δρόμος»

Ο σιδηρόδρομος

Το κυλιόμενο πεζοδρόμιο

Μέσα μεταφοράς

Διαγνωστικό στην Ενότητα 1

 

Ενότητα 2

Στο ταχυδρομειο

Γράφω διάλογο στα συννεφάκια

Λέξεις σχετικές με μουσική

Μιλώ ευγενικά 1

Μιλώ ευγενικά 2

Εργασία στο τετράδιο

 

Ενότητα 3

Φαντάζομαι τον εαυτό μου αστροναύτη

Στον κόσμο των κόμικς, πού/πώς

Σχέδιο μαθήματος για υποενότητες 6 -7

Ενότητα 4

Αλφαβητική σειρα

Αλφαβητική σειρά με δεύτερο γράμμα

Αξιολόγηση 4ης ενότητας

 

Ενότητα 5

Ονομάζω τα καταστήματα

Υποενότητα 5, σχέδιο μαθήματος

Ζευγαρώματα, σύνθετες λέξεις

Φύλλα εργασίας

 

Ενότητα 6

Δίφθογγοι, απόστροφος

 

Ενότητα 7

Σημεία στίξης

Σημεία στίξης εποπτικό

Επανάληψη μέχρι ενότητα 7

 

Ενότητα 8

Φύλλα εργασίας

 

Ενότητα 10

Σχέδιο μαθήματος για ανθολόγιο

 

Ενότητα 11

Φύλλα εργασίας

 

Ενότητα 12

Σταυρόλεξο για τα μέρη του σώματος

Ενότητα 14

Υποενότητα8, σχέδιο μαθήματος

Φτιάχνω πρόσκληση

 

Ενότητα 15

Υποενότητα 7, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Υποενότητα 7, η ακροστιχίδα των δάνειων λέξεων

Υποενότητα 7, σχέδιο μαθήματος

 

Ενότητα 16

Υποενότητα 5, σχέδιο μαθήματος

 

Ενότητα 19

Υποενότητα 6, σχέδιο μαθήματος

Διαγνωστικό στην ενότητα 19

 

Ενότητα 22

Το ρήμα παίρνω και περνώ