Μαθηματικά Β τάξης

Σπιτάκια 1-5

Ζευγαράκια 1,2,3,4 αξιολόγηση

Συμπλήρωση μαθηματικών προτάσεων ως το 10

Προσθέσεις και αφαιρέσεις  με το 10.γ

Προσθαφαίρεση ως το 10

Προσθαφαίρεση ως το 10.β

Προβλήματα και πράξεις μέχρι το 10

Αρχικές επαναληπτικές ασκήσεις

Επανάληψη στην Α ΄τάξη

Σπαζοκεφαλιές

Προβλήματα με ανάδρομη πορεία

Προβλήματα λογικής σκέψης

Προβλήματα λογικής σκέψης 2

Μαθηματική πρόκληση 1

Μαθηματική πρόκληση 2

Μαθηματική πρόκληση 3

 

Ενότητα 1

Μαθαίνω τους αριθμούς μέχρι το 20

Αισθητοποίηση ως το 20

Ζευγαράκια υπερπήδησης του 8 και 9

Τιμοκατάλογος για προβλήματα

Λιγότερα-περισσότερα σχέδιο

Περισσότερα-Λιγότερα 1

Γραφική παράσταση με ηλικίες

Συμπληρωματική πρόσθεση ως το 20

Μαθηματικές προτάσεις πρόσθεσης και αφαίρεσης ως το 20

Συμπλήρωμα του 7

Πρόσθεση με το 7

Προσθέσεις με το 7.α

Αφαιρέσεις  με το 7

Αφαίρεση ως το 20 με χαλασμό

Αφαίρεση ως το 20 ( επανάληψη)

Συμπλήρωμα αφαίρεσης με το 7

Συμπλήρωμα αφαίρεσης με το 8.

Συμπλήρωμα αφαίρεσης με το 8.β

Πράξεις ως το 20. Συμπλήρωμα με το 8.γ

Πράξεις ως το 20. Προσθέσεις με το 8.

Πράξεις ως το 20. Προσθέσεις μ το 8.β

Πράξεις ως το 20. Προσθέσεις με το 8.γ

Πράξεις ως το 20. Συμπλήρωμα του 9

Πράξεις ως το 20. Συμπλήρωμα του 9.β

Πράξεις ως το 20. Προσθέσεις με το 9.γ

Πραξεις ως το 20. Προσθέσεις με το 9.δ

Πράξεις ως το 20. Εξάσκηση με το 9

Πράξεις ως το 20. Εξάσκηση με το 9.β

Πράξεις ως το 20. Εξάσκηση με το 9.γ

Εξάσκηση στην πρόσθεση με υπερπήδηση ως το 20

Eξάσκηση στην πρόσθεση με υπερπήδηση ως το 20. 2

Εξάσκηση πράξεων ως το 20 (1)

Εξάσκηση πράξεων ως το 20 (2)

Εξάσκηση πράξεων ως το 20 ( 3)

Εξάσκηση πράξεων ως το 20 ( 4)

Εξάσκηση πράξεων ως το 20 (5)

Εξάσκηση πράξεων ως το 20 (6)

Προσθαφαίρεση ως το 20 χωρίς δανεισμό και υπερπήδηση

Προσθαφαίρεση ως το 20

Προσθαφαίρεση ως το 20.β

Επανάληψη πρόσθεσης και αφαίρεσης ως το 20

Επανάληψη προσθαφαίρεσης ως το 20.β

Επανάληψη προσθαφαίρεσης ως το 20.γ

Επανάληψη πράξεων ως το 20

Προβλήματα 1

Προβλήματα 2

Προβλήματα 3

Προβλήματα 4

Προβλήματα με υπερπήδηση και χαλασμό δεκάδας

Προβλήματα 6

 

Ενότητα 2

Στερεομετρία

 

Ενότητα 3

Ο πίνακας του 2

Προβλήματα με μισά, διπλάσια, μεγαλύτερο, μικρότερο

Διαιρώ και πολλαπλασιάζω

Πράξεις πολλαπλασιασμού/διαίρεσης ως το 20

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση

Διαίρεση

 

Ενότητα 4

Σχήματα και μέτρηση με το χάρακα

Ο Ρηγούλης

Μέτρηση αντικειμένων με το χάρακα

 

Ενότητα 5

Κάρτες με δεκάδες

Ζάρι παιχνίδι για προσθέσεις και αφαιρέσεις με δεκάδες

Δεκάδες και μονάδες τετραγωνισμένο χαρτί

Αξία θέσης ψηφίου ως το 100

Αριθμοί ως το 100

Καρτέλα 1-100 για bingo

Μονάδες και δεκάδες ως το 100

Διερεύνηση: αξία θέσης ψηφίου

Προβλήματα με τιμοκατάλογο ως 100 σεντ

Αξία θέσης ψηφίου και διάκριση πράξεων

Προβλήματα με λεφτά, Αίγια Φούξια

Προβλήματα με κέρματα

Πρόσθεση αφαίρεση 0-100(δεκάδες)

Επανάληψη ενότητας 5

Ενότητα 6

 1. Το ένα δεύτερο
 2. Φύλλα εργασίας για το ένα δεύτερο
 3. Κλάσματα: Μισό και ένα τέταρτο
 4. Κλάσματα με εικόνες
 5. Κλάσματα εξάσκηση με πίτσες
 6. Κλάσματα ( δύσκολο φυλλάδιο)
 7. Εικόνες για προβλήματα πολλαπλασιασμού
 8. Προβλήματα πολλαπλασιασμού, διαίρεσης ως το 20.
 9. Προβλήματα πολλαπλασιασμού
 10. Προβλήματα πολλαπλασιασμού, με χρήση παρένθεσης
 11. Προσθέσεις  χωρίς υπερπήδηση
 12. Προσεκτική λύση προβλημάτων πολλαπλασιασμού
 13. Πολλαπλάσια και διαίρεση με το 10
 14. Πολλαπλάσια και διαίρεση 1,2,5,10
 15. Πολλαπλάσια και διαίρεση 1,2,3,4,5,10
 16. Προβλήματα πολλαπλασιασμού/διαίρεσης, με επιλογή πράξης
 17. Πολλαπλασιασμός/διαίρεση 0,1,2,3,4,5,6,10
 18. Διαγνωστικό στους  πίνακες 6 και 7
 19. Διαγνωστικό στους πίνακες 2 και 9
 20. Διαγνωστικό στους πίνακες και διαίρεση των  1,2,3,4,5,10
 21. Διαγνωστικό στους πίνακες  1,2, 3, 4, 5,9,10
 22. Πίνακες πολλαπλασιασμού και διάίρεσης
 23. Μονοί και ζυγοί αριθμοί, πινακίδα
 24. Οι τέσσερις πράξεις 0-100
 25. Οι τέσσερις πράξεις επανάληψη
 26. Εξάσκηση στις 4 πράξεις
 27. Επανάληψη στις 4 πράξεις
 28. Επαναληπτικό φύλλο εργασίας

Επανάληψη ενότητας 6

Επανάληψη ενότητας 6.β

 

Ενότητα 7

 1. Συμπληρωματική πρόσθεση ως το 100
 2. Προβλήματα με δύο πράξεις
 3. Προσθαφαίρεση ως το 100.
 4. Προσθαφαίρεση ως το 100.β
 5. Προσθεση αφαίρεση ως το 100.γ

 

Ενότητα 8

Εμβαδόν

 

Ενότητα 9

Προσθέσεις με υπερπήδηση

Κάθετη πρόσθεση με υπερπήδηση

Κάθετη πρόσθεση με υπερπήδηση 2

 

Ενότητα 10

Πρόσθεση υπερπήδηση1

Προσθεση υπερπήδηση 2

Πρόσθεση με υπερπήδηση 3

Κάθετη πρόσθεση με υπερπήδηση3

Εξάσκηση στην κατακόρυφη πρόσθεση και αφαίρεση

Επανάληψη ενοτήτων 9 και 10

 

 

Επανάληψη Β΄τάξης

Επανάληψη Β΄ταξης.β

Λίγο πριν το βήμα της Γ΄τάξης