Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 8/3/2017 απο τις 16:00 μέχρι τις 19:00 στο Δημοτικό Σχολείο Πεύκιος Γεωργιάδης

Ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής   

Μέσω του βιωματικού σεμιναρίου θα παρουσιαστούν ενδεικτικές κινητικές δραστηριότητες με τη συνοδεία μουσικής, ηχηρών κινήσεων και κρουστών οργάνων. Η συνοδεία αυτή είναι ειδικά σχεδιασμένη για να βοηθήσει τα νήπια στις κινητικές εξερευνήσεις τους καθώς ανακαλύπτουν, γνωρίζουν και χρησιμοποιούν τα στοιχεία της κίνησης, τις βασικές κινήσεις και τις βασικές κινητικές δεξιότητες. Οι δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες για να καλύψουν όλο το φάσμα των έξι αξόνων του Αναλυτικού Προγράμματος.