Ασφαλής Σίτιση και Κατάποση
Τετάρτη 26 Απριλίου 2017, 1630- 1900,
Ειδικό Σχολείο Ευαγγελισμός στο Γέρι
Εισηγητές : Πολύβιος Μυλωνάς, Εργοθεραπευτής
Μαρίνα Λάμπου, Λογοπαθολόγος

Ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής