Στις 2/5/2017

  1. Συνδιδασκαλία Ειδικής Εκπάιδευσης και δασκάλου τάξης
  2. Εναλλακτική προσέγγιση μαθημάτων

Δήλωση συμμετοχής για 2/5/2017

Στις 10/5/2017

  1. Ταξίδι στη μελωδία της λογοτεχνίας…
  2. Επεξεργασία παραμυθιού στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό

Δήλωση συμμετοχής για 10/5/2017