ΠΡΟΣΚΑΛΕΙΣΤΕ
σε ανοιχτή συζήτηση για ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας που μας αφορούν.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ