Στηρίζουμε ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Αρχές & Θέσεις

Διεκδίκηση & Αγώνας

Συνέπεια

Δύναμη αντίστασης

Για την ΠΟΕΔ που μας αξίζει ψηφίζουμε

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Αυτή τη φορά κάνουμε τη διαφορά!