Των Μαρίτσας Αναστασίου και Σκεύης Γιακουμή*

Η μεγάλη σημασία της προσχολικής εκπαίδευσης είναι πλέον δεδομένη και η φοίτηση των παιδιών στο νηπιαγωγείο, κρίνεται αναγκαία και επιτακτική.  Το νηπιαγωγείο είναι ο πρώτος σταθμός στην εξελικτική, εκπαιδευτική και ψυχοκινητική πορεία του κάθε παιδιού και ο χώρος όπου μπαίνουν τα θεμέλια και οι βάσεις της εκπαίδευσής του. Παρόλο που η σημασία του νηπιαγωγείου είναι ξεκάθαρη, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο δεν επιλύονται, αλλά πολλαπλασιάζονται και εντείνονται, σε τέτοιο βαθμό ώστε να επιβαρύνουν το εκπαιδευτικό μας έργο.

Ως ισότιμα μέλη της ΠΟΕΔ, θεωρούμε ότι πρέπει να τυγχάνουμε ίδιας μεταχείρισης με τους συναδέλφους των δημοτικών σχολείων αναμένοντας επιτέλους έργα από μια ενωμένη και διεκδικητική ΠΟΕΔ. Ενδεικτικά σημειώνονται:

  • Ο διοικητικός χρόνος των Διευθυντριών είναι ιδιαίτερα περιορισμένος, δυσκολεύοντας αφάνταστα την εύρυθμη λειτουργία των Νηπιαγωγείων, αναγκάζοντας πολλές φορές τις/τους νηπιαγωγούς να εργάζονται πολύ πιο μετά τις 13:05. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στα Νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν Βοηθοί Διευθυντές, ούτε γραμματειακό προσωπικό για να διεκπεραιώνει γραφειοκρατικές διαδικασίες, δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο το έργο των Διευθυντριών.

 

  • Οι οργανικές διευθυντικές θέσεις στην Προδημοτική παραμένουν πολύ περιορισμένες με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ευκαιρίες ανέλιξης για τις νηπιαγωγούς.

 

  • Η μη εφαρμογή του θεσμού του Υπεύθυνου Τμήματος, η μη παραχώρηση ωρών για συντονιστή Η/Υ, και άλλα που ισχύουν στα Δημοτικά χωρίς να εφαρμόζονται την ίδια στιγμή στα Νηπιαγωγεία , δημιουργούν αυτόματα εκπαιδευτικούς πολλών ταχυτήτων.

 

  • Οι  μετακινήσεις εκπαιδευτικών εντός της μέρας, όπως επίσης η συνεχής αλλαγή του προσωπικού εντός της εβδομάδας λόγω ελλιπούς ή μη σωστής στελέχωσης, δυσχεραίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ομαλή λειτουργία των Νηπιαγωγείων.

 

  • Η μη άμεση αντικατάσταση των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν, ιδιαίτερα στα μικρά νηπιαγωγεία, δυσχεραίνει αφάνταστα το εκπαιδευτικό έργο έχοντας πιθανό αντίκτυπο στην ασφάλεια των παιδιών.
  • Η μη παραχώρηση χρόνου ενισχυτικής διδασκαλίας για αλλόγλωσσα παιδιά και παιδιά που παρουσιάζουν μαθησιακά προβλήματα, ώστε να επωφελούνται τόσο τα ίδια όσο και τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης, περιορίζει τις ευκαιρίες σωστής ανάπτυξης τους.  Επίσης, η πρακτική συνοδοί παιδιών να μοιράζονται μεταξύ Νηπιαγωγείων και Δημοτικών δημιουργεί πολλά προβλήματα λόγω διαφορετικού προγράμματος των δύο σχολείων.

 

Ως μέλη της ΠΟΕΔ δικαιούμαστε ίση μεταχείριση. Απαιτούμε να έχουμε την έμπρακτη στήριξη της Οργάνωσής μας στην αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει για χρόνια ο κλάδος μας. Ζητούμε μια δυνατή ΠΟΕΔ, με όραμα και διεκδικήσεις. Με δυνατή Προοδευτική, μπορούμε. Αυτή τη φορά, κάνε τη διαφορά!

 

*Νηπιαγωγοί

*Υποψήφιες Γενικές Αντιπρόσωποι ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών