“Ανοίγοντας την αυλαία του εκπαιδευτικού δράματος στην τάξη”

Σάββατο 30 Μαρτίου 2019

Ε΄Δημ. Σχολείο Αγλαντζιάς

Φόρμα συμμετοχής

με την κυρία Μαρίνα Κατσαρή

Δυστυχώς οι θέσεις για το εργαστήρι έχουν γεμίσει! Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας!