Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 ,

17:00 – 19:00

Αίθουσα Εκδηλώσεων ΠΟΕΔ

Εγγραφές – καφές : 16:30 – 17:00

Δήλωση εδώ