Δημιουργικές Δραστηριότητες Μουσικής Αγωγής για άσκηση των παιδιών από το σπίτι 

  1. Το Μουσικό μου Ημερολόγιο
  2. Μουσικές Δραστηριότητες Σχετικές με το Πάσχα Κύκλος Α΄
  3. Μουσικές Δραστηριότητες Σχετικές με το Πάσχα Κύκλος Β΄
  4. Υλικό Μουσικής για την 1η Απριλίου (Ευαγόρας Παλληκαριδης )