Αγωγή υγείας – διάφορα

 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Εικόνα: Ανθώπινα δικαιώματα Βιβλίο: Μικρή Πυξίδα Compasito Συνοδευτική παρουσίαση για δραστηριότητα "Δικαιώματα του Κουνελιού" από Compasito Δικαιώματα και υποχρεώσεις-Εισηγήσεις Γραφείου Επιτρόπου UN: Teaching Human Rights Βιβλιαράκι Πρώτης Τάξης για τα Δικαιώματα We've all got rights lyrics Δικαιώματα: Κάρτες1 Δικαιώματα: Κάρτες2 Δικαιώματα: Κάρτες3 Δικαιώματα: Κάρτες4 Δικαιώματα: Κάρτες5 UNICEF: Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού [...]