Γεωγραφία Γ τάξη

  Ενότητα Γ1 - Προσανατολίζομαι Διαγώνισμα - Τα σημεία του ορίζοντα Φύλλο εργασίας - Τα σημεία του ορίζοντα Ενότητα Γ2 - H περιοχή του σχολείου μας Διαγνωστική άσκηση - Η τάξη μου, το σχολείο μου Ενότητα Γ5 - O καιρός της Κύπρου Διαγώνισμα - Καιρικές παρατηρήσεις