Για τους εκπαιδευτικούς

Μεταθέσεις - Διορισμοί επί Συμβάση -  Μόνιμοι επί δοκιμασία Διορισμοί – Αναγνώριση Υπηρεσίας και Τίτλων Σπουδών Μεταθέσεις Διορισμοί επί σύμβαση και Μόνιμοι επί δοκιμασία Διορισμοί Καταρτισμός Κατάλογου Διοριστέων Τρόπος Υπολογισμού Μονάδων Μετάθεσης Αναγνώριση Διπλωμάτων ή Τίτλων Πανεπιστημίων ή Ιδρυμάτων του Εξωτερικού Αναγνωρισμένη Υπηρεσία