2,7% αύξηση του μισθού μας, λόγω Α.Τ.Α.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΕΟ το τιμαριθμικό επίδομα από την 1η Ιουλίου 2008 θα είναι 287,23% ή 21,01% με ενσωματωμένο το 220% στους βασικούς μισθούς. Με βάση τα δεδομένα και αφαιρώντας τις αυξήσεις στους φόρους κατανάλωσης, όπως επίσημα υπολογίζεται το Τιμαριθμικό, ο μέσος όρος για την περίοδο Ιούλης–Δεκέμβρης 2007 θα είναι 103,50 μονάδες και για την περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2008 θα είναι 105,86 μονάδες, με ποσοστιαία αύξηση 2,28%. Επομένως το τιμαριθμικό επίδομα υπολογιζόμενο στο σύνολο του μισθού θα είναι 2,28%· πάνω δε στο βασικό μισθό το επίδομα θα ανέλθει στο 8,63%. Ως εκ τούτου, προσθέτει, το συνολικό τιμαριθμικό θα φθάσει στο 287,23% σε σύγκριση με 278,60% που είναι σήμερα. Ενσωματώνοντας τώρα το 220% του τιμαριθμικού επιδόματος στο βασικό μισθό, όπως αποφάσισε η Βουλή, το Τιμαριθμικό Επίδομα αυξάνεται από 18,31% σε 21,01% στους βασικούς μισθούς (δηλαδή 2,70% αύξηση).