Γενικές Αυξήσεις Μισθών

Ψηφίστηκε χθες Πέμπτη, 3 Ιουλίου, ομόφωνα από τη βουλή, ο νόμος με τον οποίο παραχωρούνται αυξήσεις 2% στους βασικούς μισθούς και στις συντάξεις των κρατικών υπαλλήλων από της 1ης Ιανουαρίου 2008, και ύψους 1,5% από της 1ης Ιανουαρίου 2009, καθώς και η παραχώρηση αντίστοιχης γενικής αύξησης στην αντιμισθία των Μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και της Επιτροπής Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.Η δαπάνη για την παραχώρηση της γενικής αύξησης ύψους 2% από την 1η Ιανουαρίου 2008 και ύψους 1,5% από την 1η Ιανουαρίου 2009 στους μισθούς του συνόλου των κρατικών υπαλλήλων, καθώς και στην αντιμισθία και στις συντάξεις των Μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και της Επιτροπής Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, υπολογίζεται να ανέλθει στα 34,17 εκατομμύρια ευρώ για το 2008 και στα 60,31 εκατομμύρια ευρώ για το 2009 και κάθε επόμενο έτος.