Οι θέσεις των Συντεχνιών για το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τη διασφάλιση του Ταμείου Συντάξεως :
Οργανώσεις Εργοδοτών : Συμφωνούν και αναμένουν να μελετήσουν το θέμα της Διαχείρησης του Ταμείου με τη συμμετοχή των Κοινωνικών Εταίρων. Στο μέλλον θα επιδιώξουν συνταξιοδότηση στο 65ος έτος. (Τι άλλο μπορεί να ζητούσαν δηλαδή; Αν μπορούσαν θα εφάρμοζαν δια βίου εργασία!!!)
ΠΕΟ : Θεωρεί ότι το νομοσχέδιο είναι ικανοποιητικό και υποστηρίζει την προώθηση του.
ΣΕΚ : Θεωρεί ότι το νομοσχέδιο είναι ικανοποιητικό γενικά, αλλά θεωρεί ότι το ανεργιακό επίδομα (6 μήνες) δεν πρέπει να αποκοπεί. Υποστηρίζει προώθηση του Νομοσχεδίου.
ΠΑΣΥΔΥ : Είναι εναντίον της αποκοπής του ανεργιακού επιδόματος στους Δημοσίους υπαλλήλους, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν ένα από τους βασικότερους πυλώνες του Ταμείου Συντάξεων.
ΠΟΑΣ : Απαιτεί συμμετοχή των Ανεξάρτητων Συντεχνιών στη διαδικασία και τον Κοινωνικό Διάλογο. Εκφράζει ένσταση για την αποκοπή ανεργιακού επιδόματος για τους εργαζόμενους που αφυπηρετούν από το δημόσιο και ημιδημόσιο τομέο καθώς και για τη μη συμπερίληψη στο νομοσχέδιο πρόνοιας για τη διαχείρηση, διοίκηση και τις επενδύσεις του ταμείου.
ΔΕΟΚ : Διαφωνεί στην αύξηση των εισφορών των ασφαλισμένων και για τις διαφοροποιήσεις στις προϋποθέσεις στα δικαιώματα. Τονίζει την ανάγκη να υπάρξει συμφωνία για την επενδυτική πολιτική του Ταμείου.
Οι οργανώσεις ΠΟΑΣ, ΕΤΥΚ, Ομοσπονδία Καθηγητών (ΟΕΛΜΕΚ), Παγκύπρια Οργάνωση Δασκάλων, Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου και ο Σύνδεσμος Ανωτέρων Αξιωματικών Αστυνομίας ζήτησαν όπως μη προχωρήσει η διαδικασία κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή πριν ολοκληρωθεί ο κοινωνικός διάλογος.
Η Υπουργός Εργασίας, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, δήλωσε ότι την Τετάρτη 9/7/2008 θα καταθέσει το νομοσχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και την Πέμπτη 10/7/2008 θα κατατεθεί στη βουλή, ούτως ώστε να ξεκινήσει η συζήτησή του αμέσως μετά τις θερινές διακοπές.
Σημειώνουμε ότι το νομοσχέδιο ανάμεσα σε άλλα προνοεί αύξηση των εισφορών από τους εργαζόμενους στο Ταμείο Συντάξεων (0,39 % του μισθού μας κάθε 5 χρόνια μέχρι να φτάσουμε το 5,9 % του μισθού μας από 3,2 % που είναι σήμερα οι εισφορές – 7 πενταετίες). Επίσης με βάση το νομοσχέδιο καταργείται το ανεργιακό επίδομα που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι για έξι μήνες μετά την αφυπηρέτησή τους.