Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου – βιωσιμότητα Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Απόφαση που αφορά το Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους για εφαρμογή της δέσμης μέτρων για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων» πήρε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Προβαίνοντας στη σχετική ανακοίνωση, ο Κυβ. Εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε διάλογο που έγινε μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των διαφόρων ενδιαφερομένων / επηρεαζόμενων. Μέσα από αυτό τον κοινωνικό διάλογο, πρόσθεσε ο κ. Στεφάνου, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διαμόρφωσε ένα Νομοσχέδιο το οποίο, σήμερα, το έχουμε εγκρίνει και θα κατατεθεί στη Βουλή με στόχο να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα επόμενα 50 χρόνια. Και μέσα από αυτό το Νομοσχέδιο δίνονται/προτείνονται λύσεις κοινωνικά ισορροπημένες και όσο το δυνατό πιο συναινετικές, συμπλήρωσε. -9.7.2008