Εγκρίθηκε από το Υπουργικό το πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί θα καθοδηγούνται με οργανωμένο τρόπο στις σχολικές μονάδες από μέντορες, οι οποίοι θα είναι έμπειροι εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί που θα αναλαμβάνουν το ρόλο του μέντορα θα παρακολουθούν Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων και στη συνέχεια θα αναλαμβάνουν τη στήριξη νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες.

Στόχος του Προγράμματος Επιμόρφωσης Νεοεισερχομένων είναι η ομαλή ένταξη των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού και αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα στη βασική και προϋπηρεσιακή κατάρτιση του εκπαιδευτικού και την αποτελεσματική επαγγελματική πρακτική.

Για την επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης:

· θα λειτουργεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ομάδα Υποστήριξης, που στελεχώνεται από έμπειρους εκπαιδευτικούς, που θα αναλαμβάνει το συντονισμό και την ενίσχυση του έργου των μεντόρων και των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα.

· θα δίνεται απαλλαγή μίας διδακτικής περιόδου τη βδομάδα για τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς

· θα δίνεται απαλλαγή δύο διδακτικών περιόδων τη βδομάδα για τους μέντορες για τη στήριξη ενός νεοεισερχόμενου εκπαιδευτικού. Στην περίπτωση που ο μέντορας στηρίζει δύο εκπαιδευόμενους, τότε δίνεται απαλλαγή τριών διδακτικών περιόδων για τους μέντορες

· τα προγράμματα επιμόρφωσης για τους νεοεισερχόμενους και τους μέντορες θα προσφέρονται σε απογευματινό χρόνο, οι οποίοι θα λαμβάνουν για την παρακολούθησή τους επίδομα επιμόρφωσης.

Στα Προγράμματα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης τόσο για εκπαιδευτικούς Δημοτικής όσο και Μέσης Εκπαίδευσης προγραμματίζεται να συμμετέχουν κατά τη σχολική χρονιά 2008-2009 200 άτομα (100 νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί και 100 μέντορες) αντίστοιχα.