Το Υ.Π.Π. και η Π.Ο.Ε.Δ. υιοθετούν τη θέση της Επιτροπής για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση αναφορικά με την αξιολόγηση, ότι «θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα νέο σύστημα αξιολόγησης που να εξυπηρετεί τα πραγματικά συμφέροντα της παιδείας, να αξιοποιεί τους εκπαιδευτικούς με βάση την αξία, τα προσόντα και την αρχαιότητα και όχι να τους κατατάσσει σε λίστα αναμονής για προαγωγή με βάση το πιστοποιητικό γέννησης.»

Τα ακόλουθα ζητήματα που αφορούν πτυχές του νέου συστήματος αξιολόγησης, συμφωνήθηκε μεταξύ Υ.Π.Π. και Π.Ο.Ε.Δ. όπως συζητηθούν εξαντλητικά, μέχρι την κατάληξη σε συμφωνία :

 • Βαθμίδες ανέλιξης – Περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης – Κλιμάκια αξιολόγησης για κάθε θέση – Πηγές συλλογής δεδομένων για την αξιολόγηση.
 • Διαδικασίες λήψης βαθμολογίας – Υποβολή και εξέταση ενστάσεων – Αναθεωρητική Επιτροπή
 • Μεταβατικά στάδια / ρυθμίσεις
 • Κριτήρια και έντυπα αξιολόγησης για κάθε θέση και μορφή αξιολόγησης
  Διαμορφωτική αξιολόγηση – σύστημα στήριξης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
  Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών
 • Διαδικασίες εξόδου ανεπαρκών εκπαιδευτικών
 • Αυτοαξιόλογηση σχολικής μονάδας
 • Εξωτερική αξιολόγηση σχολικής μονάδας
 • Κανονισμός προαγωγών
 • Ρόλος γονιών και τοπικής κοινωνίας στη αξιολόγηση της σχολικής μονάδας

Όλες οι πτυχές του νέου συστήματος αξιολόγησης που συμφωνήθηκαν να συζητηθούν μεταξύ Π.Ο.Ε.Δ. και Υ.Π.Π. αναμένεται να συζητηθούν ξεχωριστά η κάθε μια σε διαφορετικές συσκέψεις. Το Υ.Π.Π. εκπροσωπεί στις συσκέψεις ο Γ.Ε.Δ.Ε. κ. Στέλιος Στυλιανού, ενώ η Π.Ο.Ε.Δ. εκπροσωπείται από τον πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της.

Οι βασικές αρχές ενός νέου συστήματος αξιολόγησης καθορίστηκαν από Υ.Π.Π. και Π.Ο.Ε.Δ. με βάση την έκθεση Αξιολόγησης του οίκου ΑΘΗΝΑ και την αναθεωρημένη έκδοση του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Παιδεία..