Έχουν ήδη υλοποιηθεί στη διάρκεια των πρώτων πέντε μηνών της νέας Κυβέρνησης τα ακόλουθα έργα, με βάση την έκθεση των Πανεπιστημιακών για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση :


· Ίδρυση Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
· Εφαρμογή προγράμματος εισαγωγικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (επιμόρφωση μεντόρων και νεοεισερχομένων)
· Δημιουργία Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης
· Επέκταση και στήριξη των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας
· Επέκταση του προαιρετικού ολοήμερου νηπιαγωγείου
· Επέκταση του θεσμού του Υπεύθυνου Τμήματος στην Α’ Γυμνασίου
· Επέκταση της εργαστηριοποίησης των μαθημάτων Βιολογίας, Τεχνολογίας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Ενιαίο Λύκειο
· Σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής για τη διαμόρφωση νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων
· Σύσταση Επιστημονικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης
· Σύσταση Επιτροπής Ειδικών για την αντιμετώπιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς στα σχολεία
· Σύσταση Επιτροπής Ειδικών για τον εκσυγχρονισμό και την ενοποίηση της νομοθεσίας για τα πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.