Προϋποθέσεις για Συμμετοχή στο Θεσμό του Μέντορα (Δημοτική Εκπαίδευσης) :

  1. Πείρα εργασίας στο σχολείο (τουλάχιστον 8 χρόνια). Σε σπάνιες περιπτώσεις που σε σχολική μονάδα δεν υπάρχει άτομο που να έχει τον απαιτούμενο αριθμό χρόνων υπηρεσίας μπορεί να γίνουν δεκτά ως μέντορες άτομα με μικρότερο αριθμό χρόνων Υπηρεσίας. Προτεραιότητα έχουν οι Βοηθοί Διευθυντές που επιδεικνύουν ενδιαφέρον και πληρούν τα κριτήρια.
  2. Εργασία ως υπεύθυνοι τμήματος τουλάχιστον τα πέντε από τα 8 τελευταία χρόνια.
  3. Συνάδελδοι που εφαρμόζουν σύγχρονες ή άλλες μεθοδολογίες που διασφαλίζουν αποτελεσματική μάθηση.
  4. Συνάδελφοι που έχουν επάρκεια στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Windows,Word,E-mail,Internet)

Θα συσταθεί επιτροπή στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τη διαδικασία επιλογής των μεντόρων. Η επιτροπή θα μελετήσει τις αιτήσεις για να εντοπίσει τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις. Σε περιπτώσεις που σε ένα σχολείο υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι μέντορες θα επιλεγεί ο αρχαιότερος Βοηθός Διευθυντής ή ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός που πληρεί τις προυποθέσεις.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης για Μέντορες αποτελείτε από 3 φάσεις συνολικής διάρκειας 60 διδακτικών περιόδων. Θα δίνεται επίδομα επιμόρφωσης, 10 ευρώ ανά διδακτική περίοδο, σύνολο 600 ευρώ, σε όσους μέντορες ολοκληρώσουν το πρόγραμμα.