Το 2007 – 2008 διορίστηκαν με σύμβαση 667 δάσκαλοι δημοτικής Εκπαίδευσης. Μέχρι στιγμής διορίστηκαν με σύμβαση για το σχολικό έτος 2008-2009, 746 δάσκαλοι δημοτικής Εκπαίδευσης. Σύνολο 79 νέες θέσεις μέχρι στιγμής για τη δημοτική Εκπαίδευση.

Η σειρά του καταλόγου :

Με βάση τους τελευταίους διορισμούς μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι δεν υπήρχαν νέοι διορισμοί για το λόγω ότι οι τελευταίοι συνάδελφοι που διορίστηκαν είναι τα ίδια άτομα που διορίστηκαν και πέρσι τελευταία, με τους έκτακτους διορισμούς του Ιανουαρίου 2008. Αυτό όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα για τους πιο κάτω λόγους :

· Κάθε χρόνο ο κατάλογος διοριστέων είναι διαφορετικός από τον προηγούμενο. Κάθε χρόνο υπάρχουν ανακατατάξεις στον κατάλογο, λόγω κατάθεσης μεταπτυχιακών και πίστωσης μονάδων προϋπηρεσίας είτε από εργασία με σύμβαση είτε από αντικαταστάσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάποιοι συνάδελφοι να «ανεβαίνουν» θέσεις στον κατάλογο και κάποιοι να βρίσκονται πιο χαμηλά.
· Από τον κατάλογο συνάδελφοι που μπορούσαν να είχαν διοριστεί την περσινή χρονιά, απουσίαζαν είτε για σπουδές, είτε δεν είχαν αποδεχτεί διορισμό για διάφορους λόγους και τη φετινή χρονιά επέστρεψαν για να εργαστούν. Για παράδειγμα από τους 771 (αριθμός μέχρι τον οποίο έχουν διοριστεί με σύμβαση) πρώτους συμβασιούχους που βρίσκονται στον κατάλογο, 27 άτομα δεν έχουν κάνει αίτηση για διορισμό με σύμβαση για τη φετινή χρονιά.

Συνεπώς για να βρει κάποιος τον αριθμό των νέων συναδέλφων που διορίστηκαν τη φετινή χρονιά πρέπει να προβεί σε σύγκριση των ονομάτων του περσινού και του φετινού καταλόγου και όχι απλά να σημειώσει το περσινό νούμερο του τελευταίου που διορίστηκε και να το συγκρίνει με το φετινό νούμερο του τελευταίου που διορίζεται. Εμείς πολύ πιο εύκολα και απλά συγκρίνουμε τις συμβάσεις που πρόσφερε η πολιτεία την περσινή χρονιά (667) με τις συμβάσεις που έχει προσφέρει μέχρι στιγμής τη φετινή χρονιά (746). Είναι γι ’αυτό το λόγο που υποστηρίζουμε ότι μέχρι στιγμής έγιναν 79 νέοι διορισμοί.

Παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά τους μέχρι στιγμή διορισμούς :

Η μείωση των μαθητών που φοιτούν στη δημοτική εκπαίδευση ( περίπου 1000 μαθητές λιγότεροι) είχε ως αποτέλεσμα ακόμα και το κλείσιμο σχολείων, κυρίως στην Ύπαιθρο, αλλά και τη λειτουργία λιγότερων τμημάτων στη δημοτική εκπαίδευση με αποτέλεσμα να έχουμε και λιγότερους διορισμούς.
Λιγότερες Εκπαιδευτικές άδειες τη φετινή χρονιά. Ενώ μέσο όρο κάθε χρονιά δίνονται σε εκπαιδευτικούς περίπου 90 εκπαιδευτικές άδειες, μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας μόνον 70 για τη φετινή χρονιά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 20 λιγότερες θέσεις διορισμού. Μέχρι όμως και τον Οκτώβριο εγκρίνονται, αν φυσικά αιτηθούν συνάδελφοι, εκπαιδευτικές άδειες, γεγονός που αφήνει ανοικτό παράθυρο για νέους διορισμούς.
Λιγότερες αφυπηρετήσεις : Τη φετινή χρονιά οι αφυπηρετήσεις ήταν μειωμένες. Φυσικά αυξήθηκαν οι διευθυντικές θέσεις παγκύπρια, γεγονός που δημιούργησε επιπρόσθετες ανάγκες την περσινή χρονιά. Στο σύνολο όμως της πρόσθεσης αφυπηρετήσεων και νέων διευθυντικών θέσεων, φαίνεται ότι σε σχέση με τη περσινή χρονιά χάθηκαν θέσεις διορισμού λόγω των μειωμένων αφυπηρετήσεων που είχαμε τη φετινή χρονιά.

Παράγοντες που επηρέασαν θετικά τους μέχρι στιγμής διορισμούς :
* Όλα τα στοιχεία που δίνονται πιο κάτω αποτελούν πρόχειρους υπολογισμούς κυρίως όσο αφορά τη δημιουργία εκπαιδευτικών αναγκών

Επέκταση της μείωσης του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και στη Δ΄ τάξη. Από τη μείωση μαθητών και στη Δ΄ τάξη δημιουργήθηκαν επιπλέον ανάγκες για 40 περίπου νέους διορισμούς
Επιμόρφωση νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών. Από τους 100 μέντορες και τους 100 νεοδιόριστους που θα τυγχάνουν μείωση 2 και μίας διδακτικής περιόδου αντίστοιχα για επικοινωνία, παρακολούθηση και συντονισμό διορίστηκαν επιπλέον 14 συνάδελφοι. (περιλαμβανομένου και την αύξηση των αποσπάσεων κατά 4 στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)
Ενισχυτική διδασκαλία –δημιουργία τμημάτων υποδοχής αλλόγλωσσων μαθητών. Από το συγκεκριμένο μέτρο διορίστηκαν επιπλέον 12 συνάδελφοι, λόγω αύξησης των ωρών ενισχυτικής διδασκαλίας.
Παραχώρηση ωρών σε εκπαιδευτικούς που θα έχουν στην τάξη τους φοιτητές τετάρτου έτους, 120 διδακτικές περιόδους, 4 επιπλέον ανάγκες.
Παρεκκλίσεις : Η πολιτική παραχώρησης παρεκκλίσεων συνεχίστηκε και φέτος από το Υπουργείο Παιδείας. Συνολικά παραχωρήθηκαν 3538 διδακτικές περίοδοι ως παρεκκλίσεις από το Υπουργείο Παιδείας που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 122 θέσεων δασκάλων. Παρεκκλίσεις παραχωρούνται από το Υπουργείο κάθε χρόνο. Σε σχέση με τη περσινή χρονιά είχαμε μικρή αύξηση των διδακτικών ωρών παγκύπρια (πέρσι παραχωρήθηκαν περίπου 3000 διδακτικές περίοδοι), σε καμία περίπτωση δεν είχαμε μείωση όπως κατηγορά η ΠΑΔΕΔ το Υπουργείο Παιδείας. Είχαμε επιπλέον 19 θέσεις περίπου επιπλέον από τις παρεκκλίσεις
Αύξηση αποσπάσεων : Οι αποσπάσεις στο Υπουργείο Παιδείας, όσο αφορά τη Δημοτική Εκπαίδευση, ήταν αυξημένες τη φετινή χρονιά, κατά 10.

Τι μπορούσε να γίνει και δεν έγινε για να δημιουργούνταν περισσότερες θέσεις :

Από τη φετινή χρονιά η κυβέρνηση μπορούσε επιπλέον :
Μείωση μαθητών ανά τμήμα σε όλες τις τάξεις του δημοτικού
: Αν δικαιολογία αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπήρχαν αίθουσες διδασκαλίας, καμία δικαιολογία δεν υφίσταται για τα σχολεία που είχαν τις αίθουσες και δεν εφαρμόστηκε το μέτρο. Μπορούσε δηλαδή η κυβέρνηση να εφαρμόσει το συγκεκριμένο μέτρο στα σχολεία που είχαν τις αίθουσες και να ξεκινήσει προετοιμασία για ανέγερση αιθουσών για καθολική επέκταση την επόμενη χρονιά.
Παραχώρηση ωρών διδασκαλίας στα σχολεία για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές : Δεδομένου και του γεγονότος ότι τα σχολεία μας γέμισαν με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, αλλά και της εκπαιδευτικής ανάγκης για προσαρμογή της διδασκαλίας στις σύγχρονες τεχνολογίες, έπρεπε και όφειλε η κυβέρνηση να εξετάσει πιο ζεστά το θέμα και να ικανοποιήσει το αίτημα της ΠΟΕΔ για επιπλέον ώρες στα σχολεία για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.

Συνοπτικά, 79 νέες συμβάσεις δόθηκαν από την κυβέρνηση για τη φετινή σχολική χρονιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είχαμε 79 νέους διορισμούς, οι νέοι διορισμοί ήταν ελαφρώς λιγότεροι για τους λόγους που εξηγώ πιο πάνω. Περιμένουμε όμως ακόμα 20 νέους διορισμούς, από επιπλέον εκπαιδευτικές άδειες που θα εγκριθούν αλλά και από πιθανά ελλείμματα στα σχολεία, τα οποία θα εντοπιστούν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η πρόβλεψη της Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών για 100 νέες εκπαιδευτικές ανάγκες τη φετινή χρονιά θα επιβεβαιωθεί.


Απόστολος Σκουρουπάτης
Πρόεδρος Επαρχιακού Γραφείου ΠΟΕΔ Λευκωσίας
apostolosskouroupatis@yahoo.com