Εγκύκλιος Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης : Σε συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΕΔ με το Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης συζητήθηκε η εγκύκλιος που στάλθηκε στα σχολεία με οδηγίες για την Ομαλή Έναρξη της νέας Σχολικής Χρονιάς. Για το θέμα του σχεδίου Πολιτικής Άμυνας το οποίο πρέπει να υποβληθεί φέτος από τα σχολεία μέχρι 15/10 αντί 15/12 που ήταν άλλες χρονιές, η ΠΟΕΔ διαφώνησε και θα καλέσει τα μέλη της να το υποβάλουν μέχρι 15/12. Για το θέμα της Τοπικής Αργίας χωρίς συλλείτουργο συμφωνήθηκε όπως τα σχολεία ορίσουν μία Τοπική Αργία για το σχολείο τους, η οποία θα ισχύει για πάντα. Επίσης η ΠΟΕΔ δε δέχτηκε την οδηγία του Διευθυντή Δημοτικής για να ξεκινούν να μετρούν οι αναπληρώσεις μετά την ολοκλήρωση της στελέχωσης των σχολείων. Οι αναπληρώσεις ισχύουν από την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου και αν υπάρχει πρόβλημα με έλλειμμα δασκάλων στα σχολεία, η εισήγηση της ΠΟΕΔ είναι να συγχωνεύονται τμήματα για να λειτουργήσει το σχολείο τις πρώτε μέρες.

Επίδομα Νηπιαγωγών Μουτουλά και Κάτω Πύργου : Συμφωνήθηκε μεταξύ ΠΟΕΔ και Υπουργείου η αύξηση του επιδόματος των συνάδελφων νηπιαγωγών που εργάζονται στα Νηπιαγωγεία Μουτουλά και Κάτω Πύργου.

ΚΕΑ : Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην ΚΕΑ αυξήθηκαν από 36 σε 37. Επίσης το υπόμνημα που υπέβαλε η ΠΟΕΔ στο Υπουργείο Παιδείας για επιστροφή των επιδομάτων για τους εκπαιδευτικούς στην ΚΕΑ προωθήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Επίδομα Μετακίνησης : Το αίτημα της ΠΟΕΔ για επίδομα μετακίνησης για τους εκπαιδευτικούς που μετακινούνται εν ώρα εργασίας απορρίφθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών.

Διορισμοί Επιπλέον Ειδικών Δασκάλων για ομαλή λειτουργία των Ειδικών Μονάδων: Συμφωνήθηκε μεταξύ ΠΟΕΔ και Υπουργείου Παιδείας να διοριστούν επιπλέον Ειδικοί Δάσκαλοι εκεί και όπου χρειάζεται για να μπορούν οι συνάδελφοι στις Ειδικές Μονάδες να κάνουν κανονικά τα κενά τους

Σύσταση Επιστημονικού Συμβουλίου : Εκ μέρους της ΠΟΕΔ συμμετέχει ο συνάδελφος Μάριος Στυλιανίδης. Συμφωνήθηκε στο Δ.Σ. όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο να συμμετέχει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔ

Αντιναρκωτικό Συμβούλιο : Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο για να συζητηθούν τρόποι εμπλοκής της ΠΟΕΔ

Γενικές Αυξήσεις Μισθών : Έγινε ενημέρωση για το 2% αύξησης που είχαμε στο μισθό μας και το 1% αύξηση που θα πάρουμε το Γενάρη.

Τ. Κ. Α. : Το Υπουργείο Εργασίας κατάθεσε νομοσχέδιο για τη Σωτηρία του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το νομοσχέδιο αγγίζει και τους εκπαιδευτικούς εφόσον προνοεί αύξηση εισφορών της τάξης του 0,33% ανά πενταετία και κατάργηση του ανεργιακού επιδόματος μετά την αφυπηρέτηση. Το συγκεκριμένο θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις Κινήσεις να τοποθετούνται επί του θέματος.

Ανάγκες Επαρχιακών Γραφείων : Συμφωνήθηκε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου να πραγματοποιηθεί κοινή σύσκεψη Προέδρων και Ταμίων των Επαρχιακών Επιτροπών με το Γενικό Ταμία της Οργάνωσης για να συζητηθεί το θέμα των αναγκών των Επαρχιακών Γραφείων.

Εκπαιδευτικές Περιφέρειες : Τα Επαρχιακά Γραφεία να υποβάλουν προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τυχών αλλαγές που επιθυμούν για τις Εκπαιδευτικές Περιφέρειες, για σκοπούς μεταθέσεων, της Επαρχίας τους. Στη συζήτηση να εμπλακούν και οι Γενικοί Αντιπρόσωποι της Επαρχίας.

Μέντορες : Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας

Πρακτική εξάσκηση φοιτητών : Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας με τη δέσμευση να επανατοποθετηθεί στο τέλος της χρονιάς και να ζητήσει παραχώρηση επιπλέον ωρών, από τη μία διδακτική περίοδο που παραχωρείται.

Ειδική Εκπαίδευση : Ομόφωνα εγκρίθηκαν τροποποιήσεις για τα Σχέδια Υπηρεσίας που αφορούν : Απόφοιτους ΤΕΙ και Ισότιμων Σχολών, Εργασία Ειδικοτήτων και σε Ειδικές Μονάδες εκτός από Ειδικά Σχολεία και απόφοιτους μη Ελληνικών Πανεπιστημίων. Παραπέμφθηκε για επόμενη συνεδρία το σημείο για δικαίωμα διεκδίκησης θέσης Ειδικών Δασκάλων από Δάσκαλους ή Νηπιαγωγούς με μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση.

Προδημοτική Εκπαίδευση : Εγκρίθηκε πρόταση για να εκφράσει και επίσημα η ΠΟΕΔ την απαρέσκεια της για την αντιμετώπιση που έτυχε η Προδημοτική από το Υπουργείο, να ζητήσει επίσημα η ΠΟΕΔ τη συμπερίληψη διευθυντικών θέσεων στους προϋπολογισμούς του 2009, να μην ανεχθεί η Οργάνωση σε καμία περίπτωση μέλος της να εργάζεται με ωράριο πέραν του προβλεπόμενου .

Εγκύκλιος ΠΟΕΔ : Η Εκτελεστική Γραμματεία θα αποστείλει στα σχολεία εγκύκλιο με οδηγίες προς τα μέλη της.