Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού με τα μέλη της ΕΕΥ και του ΚΥΣΑΤΣ κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα των νέων Σχεδίων Υπηρεσίας Ειδικής Εκπαίδευσης και των αποφοίτων των ΤΕΙ.

Συμφωνήθηκε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα καταθέσει πρόνοια για τροποποίηση των νέων σχεδίων υπηρεσίας για την Ειδική Εκπαίδευση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ώστε:

– Να παρέχεται το δικαίωμα στους απόφοιτους των ΤΕΙ που ήταν εγγεγραμμένοι στους παλιούς καταλόγους διοριστέων μέχρι την ημερομηνία ψήφισης των νέων σχεδίων υπηρεσίας στη Βουλή να εγγραφούν στους νέους καταλόγους διοριστέων.

– Να διασφαλιστεί το δικαίωμα παραμονής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία των αποφοίτων των ΤΕΙ που είχαν διοριστεί με βάση τα παλιά σχέδια υπηρεσίας.

Τις τροποποιήσεις των νέων Σχεδίων Υπηρεσίας θα επεξεργαστεί ειδική επιτροπή. Πριν από την κατάθεσή τους στη Βουλή θα προηγηθεί διάλογος με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και τους εμπλεκόμενους φορείς.