Η ΠΟΕΔ χαιρετίζει το γεγονός της υλοποίησης του σημαντικού αυτού μέτρου στήριξης νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών.
Θεωρεί ότι ο χρόνος επιμόρφωσης θα έπρεπε να γίνεται σε εργάσιμο χρόνο. Από τη στιγμή που γίνεται σε απογευματινό χρόνο, η ΠΟΕΔ θεωρεί ότι το επίδομα (10 ευρώ) δεν συνάδει με τις σύγχρονες πραγματικότητες
Επιφύλαξη εκφράζει η οργάνωση και για το χρόνο που παραχωρείται για μεντορικό έργο (2 αντί 4 διδακτικές περιόδους που είχε ζητήσει η οργάνωση)
Η ΠΟΕΔ στηρίζει το θεσμό, διατηρώντας τις επιφυλάξεις της και με τη λήξη της σχολικής χρονιάς ζητά όπως το Υπουργείο φροντίσει για αξιολόγηση του θεσμού, με εμπλοκή και της ΠΟΕΔ.