· Η ΠΟΕΔ εκφράζει τη δυσαρέσκειά της γιατί για ακόμη μια χρονιά δε συμμετείχε στον καθορισμό και στους τρόπους υλοποίησης των στόχων.

· Δεν τίθεται θέμα άσκησης οποιασδήποτε αρνητικής κριτικής στο στόχο για καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμφιλίωσης Ε/Κ και Τ/Κ.

· Ικανοποιεί την Οργάνωση η αναφορά στο στόχο «Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι»

·Ο φετινός στόχος έρχεται ως φυσική συνέχεια του περσινού στόχου για διαπολιτισμικό διάλογο.

· Η ΠΟΕΔ θα συμμετέχει στη διαδικασία ετοιμασίας των προτεινόμενων δράσεων που θα δοθούν στα σχολεία.

· Ταυτόχρονα η Οργάνωση θέτει τις έξης προϋποθέσεις για εφαρμογή του στόχου :

– Η υλοποίηση του στόχου να αφεθεί στις εξουσίες του διδασκαλικού συλλόγου, στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών που θα δοθούν από το Υπουργείο.
-Να μην υπάρξει γραφειοκρατικός, σχολαστικός έλεγχος από πλευράς της προϊστάμενης αρχής.
-Αυτή τη χρονική στιγμή, δεν μπορεί να υπάρξει κινητικότητα μαθητών από και προς τις κατεχόμενες περιοχές


Επιστολή ΠΟΕΔ για τους στόχους υπο έμφαση