Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ ομόφωνα ενέγκρινε τις ακόλουθες παρατηρήσεις για την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας για τους αλλόγλωσσους μαθητές :

1. Στη σχετική εγκύκλιο δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη φόρμουλα για το πώς συστήνεται ένα τμήμα υποδοχής αλλόγλωσσων μαθητών.Παρόλα αυτά φαίνεται να ακολουθείται περίπου η φόρμουλα 3 διδ. περίοδοι ανά 5 μαθητές.
2. Ενώ η εγκύκλιος μιλά για εννιά περιόδους ως ελάχιστο αριθμό περιόδων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ταχύρρυθμη διδασκαλία της ελληνικής και οι μαθητές ανά τμήμα να μην ξεπερνούν τους 8, την ίδια ώρα οι αριθμοί που παρατίθενται στο σχετικό κατάλογο δεν επαληθεύουν τις προτροπές της εγκυκλίου.
3.Η εγκύκλιος δε δίνει οδηγίες για το τι θα γίνει με τους επιπρόσθετους αλλόγλωσσους μαθητές που έρχονται το Σεπτέμβρη αλλά και κατά τη διάρκεια του χρόνου. Αναμένουμε ότι οι υποσχέσεις του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης προς την ΠΟΕΔ, ενώπιον του Υπουργού Παιδείας κ. Δημητρίου στις 8 Σεπτεμβρίου 2008, για παροχή επιπρόσθετων ωρών εκεί και όπου υπήρξαν νέες εγγραφές αλλόγλωσσων μαθητών, θα υλοποιηθούν. Προς τούτο, είναι σημαντικό να γίνεται αναθεώρηση των αναγκών, λίγες μέρες μετά το άνοιγμα των σχολείων, αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς και με το τέλος του α΄τριμήνου.
4.Στην εγκύκλιο δεν υιοθετούνται άλλες εισηγήσεις της Οργάνωσης, όπως τη διάθεση μεταφραστών εκεί και όπου είναι εφικτό, την ψυχολογική στήριξη των μαθητών αυτών, αλλά και την παρουσία των αλλόγλωσσων μαθητών σε τμήματα νηπιαγωγείων, που δημιουργεί την ανάγκη υιοθέτησης συγκεκριμένης πολιτικής και για νηπιαγωγεία, στη βάση του εγγράφου που κατέθεσε η ΠΟΕΔ.
5.Γενικά, συγκρίνοντας τα δύο έγγραφα, το έγγραφο με τις προτάσεις της ΠΟΕΔ και την εγκύκλιο του ΥΠΠ το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει μεν βούληση από πλευράς Υπουργείου για υιοθέτηση πολιτικής για τα αλλόγλωσσα παιδιά στη δημοτική εκπαίδευση, αλλά η θέληση αυτή γίνεται προσπάθεια να προσαρμοστεί στους περιορισμούς που φαίνεται έθεσε το Υπουργείο Οικονομικών.
6.Ως εκπαιδευτική οργάνωση επιμένουμε στην υιοθέτηση μιας πιο ορθόδοξης εκπαιδευτικής πολιτικής που να στηρίζει πραγματικά τους αλλόγλωσσους μαθητές και να τους βοηθήσει να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον που βρέθηκαν.