Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Ειδικής Εκπαίδευσης (Φυσιοθεραπείας, Μουσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Κωφών), που ενδιαφέρονται να εργαστούν κατά το σχολικό έτος 2008-2009 προσωρινά, ως αντικαταστάτες εκπαιδευτικών στην Ειδική Εκπαίδευση που θα απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους για διάφορους λόγους (π.χ. άδεια ασθενείας, άδεια λοχείας, άδεια απουσίας, κτλ.), να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της Επιτροπής, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2008.

Σχετική Ανακοίνωση της Επιτροπής