Δίκαιο, δικαιολογημένο και τεκμηριωμένο είναι το αίτημα της ΠΟΕΔ για παραχώρηση ωρών σε δασκάλους για να αναλάβουν συντονιστικό ρόλο για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές στο σχολείο τους. Το πρόβλημα έγινε ακόμα εντονότερο τη φετινή χρονιά, με τη παρουσία δεκάδων Υπολογιστών στα σχολεία μας.

Σίγουρα αυτό που δεν επιθυμεί κανένας μας είναι να μετατραπούν σε “διακοσμητικά στοιχεία” όλοι αυτοί οι Υπολογιστές στα σχολεία. Για να μη συμβεί αυτό χρειάζεται σε κάθε σχολείο να υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο το οποίο θα έχει το χρόνο να ασχολείται με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και την αξιοποίηση – ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία. Το Υπουργείο Παιδείας μελετά το ενδεχόμενο αγοράς υπηρεσιών (τεχνικό προσωπικό) για το συντονισμό και συντήρηση των υπολογιστών στα σχολεία.

Δυστυχώς, το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να δώσει λύση η οποία θα καλύψει μόνον τις ανάγκες συντήρησης, αφού το μεγαλύτερο στοίχημα, που είναι η αξιοποίηση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στην τάξη, θα χαθεί με την πρόσληψη τεχνικών. Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη λύση που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας, πιθανόν να στοιχίζει οικονομικά το ίδιο με τη παραχώρηση διδακτικού χρόνου σε δασκάλους για συντονιστικό ρόλο στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.

Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών καλεί τον Υπουργό Παιδείας όπως επανεξετάσει το όλο θέμα. Το συγκεκριμένο αίτημα της ΠΟΕΔ είναι απόλυτα λογικό και ίσως είναι και η μόνη επιλογή για την καλύτερη αξιοποίηση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα σχολεία μας.