Διδακτική Εξάσκηση Φοιτητών στα Δημόσια Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης
· Οι φοιτητές του τέταρτου έτους θα κάνουν την εξάσκησή τους σε ένα τμήμα το φθινόπωρο και στο ίδιο τμήμα την άνοιξη. Η εξάσκηση δεν θα διαρκεί πέραν τον 5 εβδομάδων.

· Αν τα Πανεπιστήμια επιθυμούν και δεύτερο επίπεδο εξάσκησης μετά το πέρας των 5 εβδομάδων (με νέους φοιτητές), αυτοί σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτοί στα ίδια τμήματα. Αν τα Πανεπιστήμια οργάνωσαν κάτι τέτοιο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλο τμήμα νοουμένου ότι θα εξασφαλιστεί η μια διδακτική περίοδος μείωση στο χρόνο του δασκάλου του τμήματος. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, η δεύτερη φάση της σχολικής εμπειρίας το φθινόπωρο δεν μπορεί να διεξαχθεί.
· Η ΠΟΕΔ δεν αποδέχεται μετακύλιση της μιας διδακτικής περιόδου μείωσης από τον έναν εκπαιδευτικό στον άλλο.
· Οι φοιτητές μπορούν να ξεκινήσουν τη διδακτική τους εξάσκηση κανονικά, αφού συμφωνηθεί η σχετική εγκύκλιος που θα σταλεί στα σχολεία και νοουμένου ότι θα τηρηθούν με σχολαστικότητα όλα όσα συμφωνήθηκαν για το θέμα της σχολικής εμπειρίας.
· Η ΠΟΕΔ δίνει προθεσμία στο Υπουργείο Παιδείας μέχρι τις 23 Οκτωβρίου για να υλοποιήσει τα συμφωνηθέντα. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό τότε η ΠΟΕΔ θα υλοποιήσει απόφασή της για μη αποδοχή τεταρτοετών φοιτητών στη δεύτερη φάση που προγραμματίζουν τα Πανεπιστήμια.
· Η συναίνεση της Οργάνωσης για συνέχιση της παρουσίας τεταρτοετών φοιτητών στα σχολεία μας για τα επόμενα χρόνια, θα εξαρτηθεί από γραπτή συμφωνία μεταξύ ΠΟΕΔ και Υπουργείου Παιδείας.