Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, στις 10 Οκτωβρίου 2008, το Υπουργικό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρία ενέκρινε την παραχώρηση μιας διδακτικής περιόδου στους εκπαιδευτικούς που θα δέχονται στις τάξεις τους τεταρτοετείς φοιτητές των πανεπιστημίων καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ενώ για τα σχολεία που θα δέχονται δευτεροετείς και τριτοετείς φοιτητές ενέκρινε την παραχώρηση των αντισταθμιστικών μέτρων που έχουν προτείνει τα πανεπιστήμια :
• δωρεάν δικαίωμα εγγραφής σε συνέδρια που διοργανώνουν τα πανεπιστήμια ή
συμμετοχή με έκπτωση
• δωρεάν συμβουλευτική καθοδήγηση από τους καθηγητές των πανεπιστημίων σε
θέματα που απασχολούν τα σχολεία και σεμινάρια για επιμόρφωση
• συμμετοχή/ενίσχυση σε έρευνες που γίνονται από τα εμπλεκόμενα σχολεία
• παραχώρηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακά προγράμματα με πληρωμή μέρους
των διδάκτρων ή και όλων των διδάκτρων
• διάθεση των εγκαταστάσεων των πανεπιστημίων για εκδηλώσεις και συνέδρια
των σχολείων
• παραχώρηση βιβλίων για ενίσχυση των βιβλιοθηκών των σχολείων
• εμπλουτισμός των εποπτικών και διδακτικών μέσων ή άλλων υλικών των
σχολείων
• ελεύθερη πρόσβαση των εκπαιδευτικών των σχολείων στους χώρους των
πανεπιστημίων (βιβλιοθήκη, εργαστήρια)