Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2008

Προς τους Γενικούς Αντιπροσώπους της ΠΟΕΔ

Συνάδελφοι,

Έχοντας ως δεδομένο τη δέσμευση της Γραμματείας της οργάνωσής μας απέναντι στον κλάδο των Δασκάλων Μουσικής ώστε το θέμα της ίσης μεταχείρισης μας ως Εκπαιδευτικοί και παράλληλα της μισθολογικής μας αναβάθμισης και ανέλιξης να προωθηθεί έγκαιρα και με προγραμματισμένα βήματα, θεωρούμε σωστό σε συντομία να σας παραθέσουμε προς ενημέρωση τα ακόλουθα :

Οι Δάσκαλοι Μουσικής εργαζόμαστε στη Δημοτική Εκπαίδευση από το 1987. Αρχίζοντας την υπηρεσία μας με το καθεστώς της σύμβασης που κράτησε 12 χρόνια, μπορέσαμε μετά από πολλούς αγώνες να μονιμοποιηθούμε στη θέση αυτή με ειδικά σχέδια υπηρεσίας και στη μισθολογική κλίμακα Α2-5-7, κλίμακα που με τα σημερινά δεδομένα, τις εξομοιώσεις που γίνονται στις διάφορες σχολές ( Παιδαγωγική Ακαδημία, ΑΤΙ, Νοσηλευτική Σχολή κ.α.) φαίνεται ολοκάθαρα πως δεν αρμόζει να αφορά Εκπαιδευτικούς που οι όροι εργασίας τους σε τίποτα δε διαφέρουν από τους υπόλοιπους πλην τις απολαβές και τις ευκαιρίες ανέλιξής τους. Στην προσπάθεια μας για ίση μεταχείριση ως Εκπαιδευτικοί που προσφέρουμε ισάξια, αναλαμβάνοντας ίσες ευθύνες στα σχολεία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς και μόνιμα την ευθύνη για παρουσίαση χορωδίας και ορχήστρας στις εκδηλώσεις 2 και 3 σχολείων με όλο το φόρτο εργασίας που αυτό προϋποθέτει , πετύχαμε την τελευταία χρονιά σε συνεργασία με τη Γραμματεία της ΠΟΕΔ, να κινήσουμε θετικά το όλο θέμα με αποτέλεσμα σήμερα να μπορούμε να ανελισσόμαστε μέχρι και την κλίμακα Α8.
Αυτό βεβαίως δε μας δικαιώνει ως Εκπαιδευτικούς και συνεπώς ο αγώνας μας δε σταματά εδώ.

Συνάδελφοι,
δεν είναι καθόλου τυχαίο που οι Δάσκαλοι Μουσικής είναι αυτοί οι Εκπαιδευτικοί οι οποίοι καλούνται:
– να στελεχώσουν τους κύκλους Β των Δημοτικών Σχολείων έτσι που η εικόνα των σχολείων μας στις διάφορες εκδηλώσεις να είναι η καλύτερη, κάτι που κανείς δεν μπορεί πιστεύουμε να αμφισβητήσει ( δε θέλουμε με κανένα τρόπο να μειώσουμε την προσφορά και ικανότητα πολλών Δασκάλων που αναλαμβάνουν το μάθημα της Μουσικής και έχουν και τα προσόντα και τη δεξιότητα γι’ αυτό).
– να είναι εισηγητές σε Συνέδρια Μουσικής και στα Επιμορφωτικά Σεμινάρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
– να είναι συντονιστές του μαθήματος της Μουσικής παρέχοντας έτσι ουσιαστική βοήθεια σε συναδέλφους δασκάλους που την έχουν ανάγκη είτε γιατί είναι άπειροι είτε γιατί δεν έχουν τις απαιτούμενες μουσικές γνώσεις.
– να ετοιμάσουν ακόμα και δισκογραφική δουλειά, η οποία και απαιτεί αμέτρητες κουραστικές ώρες εργασίας, στα πλαίσια διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα οποία λαμβάνουν μέρος σήμερα τα σχολεία μας.
– να τρέχουν από το ένα σχολείο στο άλλο , είτε εντός διδακτικού χρόνου είτε και εκτός, για διπλές βραδινές χριστουγεννιάτικες, τελικές γιορτές ή άλλες εκδηλώσεις.

Πώς μπορούμε να εκλάβουμε το γεγονός ότι Δάσκαλοι Μουσικής:
– καλέστηκαν παλαιότερα να διδάξουν παράλληλα με το Δημοτικό και στο Γυμνάσιο του Πύργου Τιλλιρίας όταν υπήρχε άμεση ανάγκη γι’ αυτό;
– καλέστηκαν να διδάξουν εκτός από Μουσική και άλλα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος όταν άλλοι συνάδελφοι δεν τα αναλάμβαναν;
Πώς είναι δυνατόν να μείνουμε άπραγοι όταν μετά από την πολύχρονη προσφορά μας στη Μουσική Εκπαίδευση του τόπου μας αντιμετωπιζόμαστε σαν δεύτερης κατηγορίας Εκπαιδευτικοί αλλά παράλληλα και ως οι Εκπαιδευτικοί που δίνουμε τη λύση στα αδιέξοδα;

Συνάδελφοι,σας καλούμε όπως στηρίξετε τον αγώνα μας αυτό, τόσο ο καθένας από εσάς ως άτομο αλλά κυρίως ως συνδικαλιστικές παρατάξεις, έτσι που να λυθεί οριστικά μα και δίκαια ένα θέμα που κάθε άλλο παρά περηφάνια μπορεί να αποτελεί για το συνδικαλισμό σε μια Ευρωπαϊκή πλέον Κύπρο