ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Λάρνακα 02/10/08
Τηλέφωνο: 99572699
Τηλεομοιότυπο: 24-622073
Προς Γραμματεία ΠΟΕΔ

Κύριοι,
Ευχόμαστε καλή χρονιά και κάθε επιτυχία στο ρόλο που έχετε να διαδραματίσετε από τη θέση σας στη Γραμματεία της Οργάνωσής μας.

Ως Κλαδική Επιτροπή Μουσικών θεωρούμε απαραίτητο να συναντηθούμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό, για να συζητήσουμε τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο και να τροχοδρομήσουμε την πορεία που θα ακολουθήσουμε προς επίλυσή τους.

Στις 27/9/08 η Κλαδική μας συνήλθε και ασχολήθηκε με τα πιο κάτω θέματα:
1. Ενώ εκκρεμεί ακόμη το θέμα της ίσης μεταχείρισής μας ως Εκπαιδευτικοί της Δημοτικής Εκπαίδευσης, διαπιστώνουμε για μια ακόμη φορά πως αντιμετωπιζόμαστε ως οι Εκπαιδευτικοί με « όλες τις ικανότητες», ακόμη και της διδασκαλίας μαθημάτων πέραν του μαθήματος της Μουσικής, όταν πρόκειται αυτό να βολέψει το πρόγραμμα, αλλά παράλληλα και ως Εκπαιδευτικοί με «ανύπαρκτα» προσόντα και συνεπώς ως Εκπαιδευτικοί «2ης κατηγορίας», κάτι που «δεν δικαιολογεί» την αναβάθμιση και εξίσωσή μας στον Εκπαιδευτικό χώρο στον οποίο προσφέρουμε εδώ και 20 και πλέον χρόνια.
2. Παράλληλα, για μια ακόμη φορά, το Υπουργείο Παιδείας και οι Ειδικές Επιθεωρήτριες του κλάδου, για σκοπούς επιμόρφωσης του Εκπαιδευτικού προσωπικού στο μάθημα της Μουσικής, για τα Επιμορφωτικά σεμινάρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου , έχουν ως εισηγήτριες Δασκάλες Μουσικής ( «ούτε και αυτό δικαιολογεί την αναβάθμιση και εξίσωσή μας στον Εκπαιδευτικό χώρο»; ).
3. Απαράδεκτη ήταν και η κατάσταση όσον αφορά στην έγκαιρη στελέχωση των σχολείων και το σωστό προγραμματισμό των αναγκών από τους αρμοδίους επιθεωρητές, γεγονός που οδήγησε σε αχρείαστες μεταθέσεις προσωπικού και εκ των υστέρων σε διορθωτικές κινήσεις οι οποίες προκάλεσαν τη δυσφορία των συναδέλφων αλλά και πιθανές μεταξύ τους παρεξηγήσεις.
4. Θεωρούμε ως ανισότητα και σε βάρος μας επίσης, την κατάσταση που παρατηρείται κάθε χρόνο και θα παρατηρηθεί και φέτος σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, της παρακολούθησης/εξάσκησης των φοιτητών τόσο του Πανεπιστημίου Κύπρου όσον και των ιδιωτικών Πανεπιστημίων στα Δημοτικά σχολεία. Από το μάθημα της Μουσικής θα περάσουν όλοι οι φοιτητές που θα έρθουν στο ή στα σχολεία μας για εξάσκηση, κάτι που επιφορτίζει το δάσκαλο Μουσικής με επιπλέον ευθύνη και εργασία. Αυτό δυστυχώς δε λήφθηκε καθόλου υπόψιν όταν αποφασιζόταν (και ορθά αποφασίστηκε) να δοθεί η μείωση της 1 περιόδου στο δάσκαλο που θα έχει στην τάξη του 1 φοιτητή και μάλιστα όχι όλες τις περιόδους, γεγονός που προκαλεί τη διαμαρτυρία μας.
Δεν αρνούμαστε να προσφέρουμε τη βοήθειά μας στους μελλοντικούς μας συναδέλφους, αλλά αναμένουμε αυτό να αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί έτσι που να αντισταθμίζει τα όποια αρνητικά στοιχεία.

Εκτός από τα πιο πάνω, σημαντικό είναι επίσης να αναφερθούμε και σε άλλα προβλήματα που έθιξαν συνάδελφοι κατά τη διάρκεια της Παγκύπριας Γενικής Συνέλευσης των μελών μας στην Κοφίνου στις 28/6/08, παρουσία του αντιπροέδρου της ΠΟΕΔ, Λάζαρου Αβραάμ, και των επιθεωρητριών της Μουσικής.
· Για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης του Δασκάλου Μουσικής και διευκόλυνσης της προετοιμασίας της ορχήστρας και χορωδίας στα δύο σχολεία που εργάζεται να δοθεί 1 περίοδος μείωση σε κάθε σχολείο ως επιπλέον χρόνος δραστηριοτήτων- θέση με την οποία συμφώνησαν και οι δύο επιθεωρήτριες.
· Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να αναλαμβάνεται στις μικρές τάξεις το μάθημα της Μουσικής από συναδέλφους (στους οποίους επιβάλλεται) που καμία σχέση δεν έχουν με το θέμα, απλά και μόνον γιατί δεν υπάρχει κάποιος καταρτισμένος να το αναλάβει, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που αυτό εξυπακούει.
· Τα νέα βιβλία μουσικής δυστυχώς δε συνοδεύονται με τα σχετικά cds, γεγονός που προκαλεί προβλήματα όσον αφορά στη χρήση τους.
· Είναι απαραίτητο σε κάθε σχολείο να υπάρχει αίθουσα Μουσικής , σύγχρονα εξοπλισμένης.
· Σε συνάρτηση με το πιο πάνω, είναι πλέον απαραίτητη η παρουσία ηλεκτρονικού υπολογιστή στην αίθουσα Μουσικής και η εγκατάσταση σ’ αυτόν Μουσικού προγράμματος τόσο για την προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού από το δάσκαλο της Μουσικής , όσον και προγράμματος για χρήση από τα ίδια τα παιδιά, ως μέσον πλέον πιο πολύπλευρης μουσικής εκπαίδευσης.

Κύριοι,
Θεωρούμε πως ισχύει η δέσμευση που αναλάβατε απέναντί μας ως Γραμματεία της ΠΟΕΔ, ώστε το θέμα της ίσης μεταχείρισης μας ως Εκπαιδευτικοί και συνεπώς της μισθολογικής μας αναβάθμισης και ανέλιξης να μην παραμεληθεί αλλά αντιθέτως να προωθηθεί έγκαιρα και με προγραμματισμένα βήματα.
Ας μην παραβλέπουμε την άμεση σχέση που έχει η ποιότητα και ποσότητα εργασίας όταν αυτή λειτουργεί, πέραν της απλής εκτέλεσης του καθήκοντος, σε συνάρτηση με κίνητρα και αίσθημα δίκαιης και ισότιμης αντιμετώπισης στον εργασιακό χώρο.

Σε αναμονή της συνάντησής μας,

Για την Κλαδική Επιτροπή Μουσικών,

Η πρόεδρος
Στέλλα Γεωργίου Μιχαήλ