Θέμα : Σχολική Εμπειρία Φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων
Πανεπιστημίου Κύπρου και Ιδιωτικών Πανεπιστημίων

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αναφερόμενοι στο πιο πάνω θέμα, σας κοινοποιούμε, συνημμένα, την τελική απάντηση της Οργάνωσης προς το Υπουργείο Παιδείας, αναφορικά με το θέμα της σχολικής εμπειρίας φοιτητών, όπως δόθηκε με σημερινή επιστολή μας προς τη Γενική του Διεύθυνση.
Ύστερα από την κατάληξη αυτή, σας καλούμε όπως, από τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, 2008 και μέχρι νεότερης ειδοποίησης της Οργάνωσης, μην αποδέχεστε στο σχολείο σας φοιτητές για σκοπούς διδακτικής εμπειρίας.
Θεωρούμε σκόπιμο να υποδείξουμε ότι σχετική ενημέρωση από μέρους σας των επηρεαζόμενων φοιτητών επιβάλλεται.