Λευκωσία, 3 Νοεμβρίου, 2008

Διευθυντές και Προσωπικό
Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αναφερόμενοι στο πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι, ύστερα από έκτακτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 31 Οκτωβρίου, 2008, μεταξύ της Οργάνωσης και της Γενικής Διεύθυνσης του ΥΠΠ, παρισταμένου και του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, το θέμα της σχολικής εμπειρίας φοιτητών ρυθμίστηκε με τρόπο που ικανοποιεί την Οργάνωση, αφού οι βασικές προϋποθέσεις, που αυτή είχε θέσει, έγιναν τελικά αποδεκτές από την Επίσημη Πλευρά.
Ύστερα από την πιο πάνω εξέλιξη, το σχετικό πρόγραμμα επανέρχεται σε ισχύ από αύριο Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, 2008 και οι φοιτητές θα συνεχίσουν να επισκέπτονται τα ίδια σχολεία, όπως και πριν, για τέσσερις (4) ακόμη εβδομάδες, ώστε να ολοκληρώσουν τη σχολική εμπειρία τους σε οκτώ (8), συνολικά εβδομάδες. Μετά την πάροδο των τεσσάρων αυτών εβδομάδων, τα σχολεία που δέχτηκαν τεταρτοετείς φοιτητές δε θα έχουν άλλη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η μείωση διδακτικού χρόνου που παραχωρήθηκε στους συναδέλφους που είχαν τη σχετική ευθύνη παραμένει σε πίστη τους ως το τέλος της σχολικής χρονιάς.
Το εαρινό πρόγραμμα σχολικής εμπειρίας, το οποίο θα διαρκέσει, και πάλι, οκτώ (8), συνολικά, εβδομάδες (τέσσερις μέρες τη βδομάδα), θα διεξαχθεί σε άλλα σχολεία, κατάλογος των οποίων ετοιμάζεται ήδη από το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, λαμβανομένων υπόψη και των δυνατοτήτων κάθε σχολείου να ανταποκριθεί σ’ αυτό, αφού βασική προϋπόθεση είναι να παραχωρηθεί, και πάλι, μείωση μιας διδακτικής περιόδου στους συναδέλφους που θα αναλάβουν τη σχετική ευθύνη. Νοείται ότι ο χρόνος που παραχωρήθηκε στα σχολεία για ενισχύσεις και για τα αλλόγλωσσα δε θα επηρεαστεί.
Ανακοίνωση Π.Ο.Ε.Δ.