Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο :

Η Π.Σ.Γ.Α. ΠΟΕΔ, που συνήλθε στις 21 Οκτωβρίου 2008, αφού ενημερώθηκε για τη δίχρονη μέχρι τώρα πορεία του θεσμού της πιλοτικής εφαρμογής του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου και τις δύο πρώτες εκθέσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης, καθώς και για τις ενέργειες του Δ.Σ. και της Γραμματείας στο χρονικό αυτό διάστημα :

  1. Επαναλαμβάνει την προ διετίας απόφασή της για αποδοχή και στήριξή της στην καινοτομία του πιλοτικού ενιαίου ολοήμερου σχολείου.
  2. Επιδοκιμάζει όλες τις ενέργειες, προσπάθειες και επαφές που έγιναν από την ΠΟΕΔ το διάστημα αυτό σχετικά με το θέμα και θεωρεί ότι αυτές έχουν βοηθήσει ώστε ο θεσμός να λειτουργήσει καλύτερα και αποδοτικότερα τόσο προς όφελος των παιδιών όσο και των εκπαιδευτικών.
  3. Θεωρεί τις πρώτες δύο εκθέσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης του θεσμού χρήσιμες και προς τη σωστή κατεύθυνση. Καλεί το Δ.Σ. όπως μελετήσει διεξοδικά τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα που παρατίθενται.
  4. Διαπιστώνει ότι αρκετά από τα προβλήματα και αδυναμίες που η ΠΟΕΔ έχει ήδη εντοπίσει και αναφέρει κατά καιρούς συνεχίζουν να υφίστανται. (Α.Π., κατ’ οίκον εργασία, μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο, μείωση των φροντιστηρίων, ανισότητες στην Εκπαίδευση, φιλοσοφία του σχολείου, στελέχωση των σχολείων, υποδομή και κτίρια, επιμόρφωση των δασκάλων, ωράριο, σίτιση, ξεκούραση παιδιών κ.ά. Γι αυτό η Συνδιάσκεψη εξουσιοδοτεί την ηγεσία της Οργάνωσης, μέσα από τη συμμετοχή της στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Στήριξης και στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων της με το ΥΠΠ., να συνεχίσει τις προσπάθειες ώστε οι επιφυλάξεις και τα αιτήματα της να ικανοποιηθούν. Κύριος στόχος παραμένει, από τη μια η πλήρης διασφάλιση του εργασιακού καθεστώτος του δασκάλου και, από την άλλη, η πιλοτική εφαρμογή να οδηγήσει στη δημιουργία του δημοκρατικού, σύγχρονου σχολείου, η λειτουργία του οποίου να βασίζεται σε σωστές παιδαγωγικές αρχές.
  5. Καλεί το Υ.Π.Π. όπως, μέχρι το Γενάρη του 2009, να προχωρήσει σε εντατικές διαβουλεύσεις με την ΠΟΕΔ, με στόχο έγκαιρα να διαφανούν οι δυνατότητες επέκτασης του θεσμού. Αναμένουμε στο διάστημα αυτό οι αρμόδιοι φορείς να ξεκαθαρίσουν τις προθέσεις τους για τυχόν αλλαγές που θα εισηγηθούν στη λειτουργία του θεσμού, στη βάση βέβαια των συμπερασμάτων της Έκθεσης και των απόψεων που θα υποβάλει και η ΠΟΕΔ και να προτείνουν γραπτά την τελική διαμόρφωση του νέου Ολοήμερου σχολείου.
  6. Καλεί το Δ.Σ. και τη Γραμματεία, αν κρίνουν αναγκαίο, να εξασφαλίσουν εισηγήσεις και προτάσεις από το προσωπικό των 15 σχολείων.
  7. Με την κατάληξη της πιο πάνω διαδικασίας, η Γραμματεία να συγκαλέσει νέα Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, σε χρόνο που θα κρίνει κατάλληλο, αμέσως μετά το Γενάρη του 2009, στην οποία να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των συζητήσεων και η γραπτή διαμόρφωση του Ολοήμερου σχολείου που θα υποβληθεί από την Επίσημη Πλευρά και να ληφθούν αποφάσεις για τη μελλοντική πορεία και τη θεσμοθετημένη, πλέον, ρύθμιση του θέματος.
  8. Εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να μελετήσει τη δυνατότητα έναρξης πιλοτικής εφαρμογής ενιαίου ολοήμερου νηπιαγωγείου, αρχίζοντας κύκλο επαφών με το Υ.Π.Π. για διάγνωση προθέσεων. Παράλληλα να γίνουν επαφές με Νηπιαγωγεία μας που λειτουργούν ως προαιρετικά ολοήμερα και να ζητηθούν απόψεις για την προοπτική αυτή. Τα όποια αποτελέσματα να παρουσιαστούν στην επόμενη Συνδιάσκεψη.
  9. Η Συνδιάσκεψη επαναβεβαιώνει την απόφαση της 15ης Ιουνίου 2006, ότι η τελική απόφαση για επέκταση του θεσμού θα ληφθεί από τη βάση των δασκάλων.

Μοναδική Παραφωνία η ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία, η οποία εναντιώθηκε στο σημείο 1 της απόφασης, δηλαδή στη στήριξη της Π.Ο.Ε.Δ. προς το θεσμό του ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου. Άλλα έλεγε η ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία πριν τις εκλογές της Π.Ο.Ε.Δ. (μέσα από το ειδικό έντυπο που μοίρασε στα σχολεία) και άλλο πρόσωπο δείχνει τώρα. Ποτέ δεν πίστεψαν και ποτέ δεν στήριξαν το θεσμό του ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου. Πάντα βρίσκουν προφάσεις και αφορμές για να δυσκολέψουν ή να ανατρέψουν την εφαρμογή του θεσμού.