Ως Αγωνιστική Συνεργασία Προοδευτικής Αγώνα θεωρούμε ότι οι συνάδελφοι αντικαταστάτες επιτελούν σημαντικό και ισάξιο έργο στα σχολεία μας και πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα από την πολιτεία. Σήμερα γίνεται σε πολλές περιπτώσεις εκμετάλλευση των συναδέλφων αντικαταστατών, αφού στερούνται και των αυτονόητων δικαιωμάτων που χαίρουν οι υπόλοιποι συναδέλφοι (συμβασιούχοι ή μόνιμοι). Για το λόγο αυτό ως Αγωνιστική Συνεργασία θεωρούμε ότι η ΠΟΕΔ πρέπει επιτέλους να δει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι αντικαταστάτες, αφού οι περισσότεροι από αυτούς είναι μέλη της οργάνωσης μας, πληρώνοντας τακτικά τη συνδρομή τους.
Οι προτάσεις της Αγωνιστικής Συνεργασίας προς την ΠΣΓΑ για διεκδίκηση είναι οι ακόλουθες:
1. Διορισμός επί συμβάσει συναδέλφων για αντικαταστάση λιγότερων των 3 ημερών και δημιουργία δεξαμενής συμβασιούχων οι οποίοι μπορούν να απασχολούνται στα αντίστοιχα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας.
2. Παραχώρηση άδειας με απολαβές (μη αποκοπή μισθού) για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά (Εφεδρία).
3. Παραχώρηση άδειας με απολαβές για προσωπικούς λόγους (π.χ. αποφοίτηση), αφού συμπληρωθεί ένας αριθμός ημερών αντικαταστάσεων.
4. Καταβολή μισθού για το Σαββατοκυρίακο, όταν μια αντικατάσταση τελειώνει την Παρασκευή και ξεκινά νέα την αμέσως επόμενη Δευτέρα.
5. Θεσμοθέτηση 10 αναπληρώσεων και για τους αντικαταστάτες και έλεγχος τους με συμπλήρωση σχετικού εντύπου που θα μεταφέρουν από σχολείο σε σχολείο.
6. Παραχώρηση ½ μονάδας για σκοπούς διορισμού και πέραν της συμπλήρωσης αντικαταστάσεων 3 ετών όπως ισχύει τώρα.
7. Θεσμοθέτηση του δικαιώματος για πληρωμένη άδεια (μέχρι 20 εργάσιμων ημερών) από τον εργοδότη, όπως προνοεί ο νόμος.
Οι πιο πάνω προτάσεις έχουν τεθεί ως απλές θέσεις προς διεκδίκηση και η Αγωνιστική Συνεργασία είναι έτοιμη να συζητήσει και να τεκμηριώσει τις προτάσεις της, όπως επίσης να στηρίξει παρόμοιες εισηγήσεις που στοχεύουν στην ισότιμη αντιμετώπιση των συνάδελφων αντικαταστατών.