Πακέτο μέτρων προτείνει το Υπουργείο Παιδείας στις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις με σκοπό τον καλύτερο και πιο έγκαιρο προγραμματισμό έτσι ώστε τα δημόσια σχολεία όλων των βαθμίδων να είναι στελεχωμένα στο μεγαλύτερο βαθμό μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε χρόνου, για να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί πριν από τη λήξη της σχολικής χρονιάς το σχολείο στο οποίο θα υπηρετεί τον επόμενο Σεπτέμβριο.
Τα κυριότερα σημεία της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας, της οποίας η συζήτηση ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη στο Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης, που αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είναι :
  • Η υποβολή των αναγκών των σχολείων προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, για το διδακτικό προσωπικό της επόμενης σχολικής χρονιάς θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι το Φεβρουάριο.
  • Η ΕΕΥ θα πρέπει, με βάση νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, στους Περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις και Μεταθέσεις Κανονισμούς του 1987 (Κ.Δ.Π. 212/87), να ολοκληρώνει τους διορισμούς εκπαιδευτικών (μόνιμων επί δοκιμασία, έκτακτων και συμβασιούχων) όπως επίσης και τις μεταθέσεις σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, το αργότερο μέχρι τέλος Μαΐου.
  • Να γίνεται έγκαιρη ενημέρωση της ΕΕΥ για τους εκπαιδευτικούς που θα απουσιάζουν με εκπαιδευτική άδεια ή ετήσια άδεια απουσίας, για τις αναστολές μετάθεσης, τις αφυπηρετήσεις, τις παρατάσεις αφυπηρετούντων και για την αποδοχή ή όχι διορισμού, η οποία δεν μπορεί να παρατείνεται σε καμιά περίπτωση πέραν της 15ης Ιουνίου.
  • Οι προαγωγές, οι οποίες θα διενεργούνται μια φορά για κάθε σχολικό έτος, θα πρέπει να ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τα τέλη Απριλίου, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη στελέχωση και ανακοίνωση τοποθετήσεων και μεταθέσεων.
  • Η προκήρυξη των θέσεων για απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και σε άλλες υπηρεσίες, όπως επίσης και για το διορισμό στη θέση συμβούλου, θα πρέπει να γίνεται στις αρχές Νοεμβρίου, με τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 30η Νοεμβρίου.
  • Να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, ώστε να περιοριστούν οι αριθμοί των συμβασιούχων εκπαιδευτικών σε ένα μικρό ποσοστό ασφαλείας, γεγονός που θα συμβάλει στην ταχύτερη διεκπεραίωση των μεταθέσεων και στη μονιμότητα του προσωπικού των σχολικών μονάδων.
  • Αλλαγή των Κανονισμών Μεταθέσεων και Μετακινήσεων με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η μονιμότητα προσωπικού.
  • Τροποποίηση του ορισμού της «έδρας» στη Δημοτική Εκπαίδευση
  • Παραχώρηση Κινήτρων για στελέχωση των σχολείων του Κάτω Πύργου,σχολείων απομακρυσμένων περιοχών και σχολείων Ζ.Ε.Π.

Τα πιο πάνω θέματα αναμένεται να συζητηθούν μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Π.Ο.Ε.Δ.