Κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στον Κάτω Πύργο, τροποποιήσεις σχεδίων υπηρεσίας καθηγητή και διευθυντή σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης αλλά και αναγνώριση προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών, οι οποίοι πριν διοριστούν εργάζονταν σε συναφείς τομείς με το αντικείμενό τους, είναι μερικά από τα σημαντικά θέματα που θα εξετάσει η ΜΙΤΕΠΕΫ. Στη συνεδρία της στις 9 Ιανουαρίου, η Μικτή Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν οι εκπαιδευτικές Οργανώσεις και το Υπουργείο Παιδείας και εξετάζει κυρίως θέματα προσωπικού, οι φορείς καλούνται να αποφασίσουν για σημαντικά ζητήματα που βρίσκουν καθημερινά ενώπιόν τους. Εκτός όμως από τα πιο πάνω θέματα, η ΜΙΤΕΠΕΫ θα ασχοληθεί και με τη στελέχωση των σχολείων του Κάτω Πύργου και την πλήρωση των θέσεων προαγωγής του, με τις διατάξεις για παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές προς τα μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καθώς επίσης και με τους κανονισμούς τοποθετήσεων και μεταθέσεων των Επιθεωρητών Α’ και των πρώτων λειτουργών Εκπαίδευσης στη Μέση Εκπαίδευση.
Εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ