Βιβλία και διάφορα άλλα διδακτικά εγχειρίδια περιμένουν να παραλάβουν οι εκπαιδευτικοί, τόσο της Δημοτικής όσο και της Μέσης Εκπαίδευσης.
Στην πρώτη περίπτωση, πρόκειται για παραλαβή των βιβλίων και των βοηθημάτων για τα εξειδικευμένα σεμινάρια σε θέματα Πληροφορικής που παρακολούθησαν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί και τα οποία ήταν ενταγμένα στα προγράμματα επιμόρφωσης που προσφέρθηκαν το φθινόπωρο του 2007, την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2008. Το Υπουργείο Παιδείας μέσα από σχετική του εγκύκλιο καλεί τους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν επιτυχώς ένα ή περισσότερα προγράμματα όπως παραλάβουν τα βοηθήματά τους αναλόγως του τόπου διαμονής τους (Λευκωσία, Λάρνακα και ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στα Λατσιά καθημερινά μεταξύ των ωρών 08:00 – 14:00 και Πέμπτη 15:00 – 17:30). Διδακτικά εγχειρίδια αναμένουν και οι εκπαιδευτικοί καθώς και οι μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι μετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμης εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει φροντίσει για την αποστολή στα σχολεία των εγχειριδίων, μέσω των αποθηκών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Επιπλέον, θα αποσταλούν αντίτυπα από κάθε βιβλίο της σειράς για να δοθούν στον εκπαιδευτικό που ανέλαβε τη διδασκαλία του μαθήματος και το βοηθό διευθυντή που είναι υπεύθυνος τους προγράμματος
Εφημερίδα Φιλελεύθερος